Iz prirode najbolje
Usluga -
izraz pravog partnerstva
Ireks
Srpski> USLUGA> Webinari

IREKS eCampus [LIVE]:
Radosno iščekujte naredne webinare!

Sa IREKS eCampus [LIVE], proširujemo naš asortiman digitalnih servisa i nudimo Vam potpuno nov pristup u prenošenju našeg znanja.

Od sada ćemo redovno pripremati zanimljive teme u obliku online seminara (webinara). Na taj način možete razmeniti ideje s našim stručnjacima, dobiti nove podsticaje i zanimljive informacije oraznim specifičnim temama ili jednostavno da se inspirišete. Sadržaj se prenosi uživo putem interneta, što Vam daje mogućnost da učestujete bez obzira na lokaciju - bez potrebe za dugim putovanjima. U budućnosti Vam na ovaj način želimo pružiti još bolju podršku.

Informišite se o trenutnim webinarima u 2021.: