Iz prirode najbolje
Usluga -
izraz pravog partnerstva
Ireks
Srpski> USLUGA> Demo centar

Demo centar na lokaciji Stara Pazova

Na lokaciji u Staroj Pazovi, počeo je sa radom 2019.godine moderan Demo centar, namenjen održavanju seminara za naše kupce i poslovne partnere.

U Centru se nalazi ogledna moderno opremljena pekara sa svim potrebnim strojevima za zames, obradu i pečenje svih pekarskih proizvoda, te sala za predavanja opremljena za audiovizuelnu prezentaciju.

Demo Centar IREKS d.o.o. , Stara Pazova