Iz prirode najbolje
Novo iz IREKS-a:
u toku sa svetskim aktuelnostima
Ireks
Srpski> NOVOSTI> Prelazak iz IFS u FSSC

Prelazak iz IFS u FSSC

Do sada je IFS (International Featured Standard) bio fundamentalna komponenta našeg sistema upravljanja kvalitetom. Sada je zamenjena FSSC standardom koji dobija sve veći značaj na međunarodnom nivou.

Da bi se buduće potrebe tržišta zadovoljile još bolje, IREKS je sertifikovan prema FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) prvi put u septembru 2015. godine. U odnosu na IFS, ovaj nezavistan i međunarodni standard nudi mnoge prednosti i doprinosi održavanju i daljem poboljšanju visokog standarda kvaliteta.

Pored sektora maloprodaje, stručnjaci, između ostalog iz oblasti proizvodnje i prehrambenog monitoring sektora, takođe su uključeni u dalji razvoj FSSC. Na ovaj način, unapređenje posmatranja je moguće iz različitih uglova. Osim toga, nakon priznanja od GFSI (Global Food Safety Initiative) FSSC standard postaje egzaktni ekvivalent za BRC Global Standard (British Retail Consortium Global Standard) i IFS.

Kontinuiranim daljim razvojem naše sertifikacije, IREKS jasno pakazuje da je konstantno an-gažovan u postizanju najvišeg kvaliteta proizvoda i bezbednosti hrane.