Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj ko je i sam siguran
Ireks
Srpski> KVALITET> Sistem HACCP

Sistem HACCP:
sistematičan i na rizike osetljiv nadzor kvaliteta

Metodom „Analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka" (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) beleže se i opisuju sve mere za sistematičan i na rizike osetljiv nadzor kvaliteta u svim fazama proizvodnje. To je centralni interes koji se oduvek ozbiljno shvatao u IREKS-u.

Sistem HACCP za proizvodnju mešavina za pekarstvo u IREKS-u stupio je na snagu 1996. godine.

Sistem HACCP predstavlja sistemsku metodu prepoznavanja svih kritičnih tačaka, tj. opasnih postupaka ili koraka proizvodnje u našem procesu proizvodnje hrane te način njihove provere i nadzora kako bi se opasnosti po zdravlje kupaca svele na najmanju moguću meru.

Ove opasnosti mogu biti biološke prirode (npr mikroorganizmi), hemijske prirode (npr. ostaci pesticida, teških metala) ili fizičke prirode (npr. kamenje, staklo, ostala strana tela). U IREKS-u su uspostavljene procedure za rešavanje svake pojedine kritične tačke kako bi se eliminisala opasnost za proizvod, pa tako i za kupca.

Sistemom HACCP pokazujemo našim kupcima da proizvodimo svoje proizvode izuzetno pažljivo i činimo sve što je u našoj moći da proizvedemo visokokvalitetne i sigurne namirnice.