Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj ko je i sam siguran
Ireks
Srpski> KVALITET> Politika kvaliteta i bezbednosti hrane

Politika kvaliteta i bezbednosti hrane IREKS GmbH, Kulmbach

Politika kvaliteta i bezbednosti hrane IREKS-a pokriva sva područja poslovanja - od razvoja proizvoda do distribucije. Kvalitet prestaje tek kada kupci prerade naše proizvode i u celosti su zadovoljni našom isporukom i uslugama.

IREKS proizvodi kvalitet

Načela kvaliteta i bezbednosti hrane naše firme mogu se svesti na jedan jednostavan zajednički naziv. Naši klijenti povezuju kvalitet s našim imenom, proizvodima s našom robnom markom i našim savetodavnim uslugama.

Kvalitet definišu naši kupci

Kvalitet definišemo kao sveobuhvatno ispunjavanje zahteva naših kupaca. Kvalitet koju kupci od nas očekuju možemo postići samo doslednim poštovanjem njihovih želja.

Pritom smo svesni velike odgovornosti koju imamo prema kupcima. Nama je proizvodnja sigurnih proizvoda i poštovanje svih relevantnih zakona na prvom mestu.

Zadovoljni kupci osiguravaju presudnu prednost pred konkurencijom i budućnost firme.

Kvalitet putem bezbedne hrane

Tokom proizvodnje prehrambenih proizvoda, bezbednost hrane zaista predstavlja fundamentalni aspekt kvaliteta.

Iz tih razloga, radimo na svim nivoima, od kupovine, preko razvoja i proizvodnje, do distribucije, gde sprovodimo obimne preventivne programe koji su zasnovani na principima HACCP koncepta. Ovi programi obuhvataju sve zakonske uslove, ali nisu ograničeni na njih same.

Pored aktuelnih daljih razvoja naših programa o bezbednosti hrane, otvorena komunikacija u vezi sa ovom temom je takođe važna za nas. Zbog toga smo rado na raspolaganju našim potrošačima za sva pitanja u vezi sa ovim.

Kvalitetu je potreban svaki zaposleni.

Svi daju svoj doprinos kvalitetu. On nastaje na svakom radnom mestu, ne samo u proizvodnji, već i u administraciji ili distribuciji, unutar firme ili na terenu. Kvalitet se može unaprediti jedino stalnim razvojem. Svi mi, bez obzira na svoje radno mesto, pozvani smo na saradnju u trajnom održavanju i poboljšanju kvaliteta.

Kvalitet iz svakog ugla

Sadržaj i cilj našeg sistema upravljanja kvalitetom čine planirano osiguranje kvaliteta naših proizvoda. Sve funkcije su integrisane u naš sastav upravljanja kvalitetom i tako garantujemo stvaranje proizvoda sofisticiranog kvaliteta. Kvalitet počinje već u fazama razvoja proizvoda i obuhvata pažljiv odabir dobavljača i sirovina visokog kvaliteta, proizvodnju najmodernijom tehnologijom i učinkoviti sistem prodaje i distribucije.

Kvalitet smatramo ostvarenim kada naši kupci prerade naše proizvode i u celosti su zadovoljni našom robom i uslugama.

Kvalitet vredan pokazivanja

Želimo se predstaviti našim kupcima i uvek smo spremni na otvorenu diskusiju. Stoga s dobrodošlicom dočekujemo sve naše kupce i uvek koristimo priliku da im pokažemo ko smo i šta radimo.