Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj ko je i sam siguran
Ireks
Srpski> KVALITET> Politika upravljanja zaštite životne sredine IREKSA-a

Politika upravljanja zaštite životne sredine IREKSA-a

Poslovanje uz maksimalno očuvanje životne sredine naša je trajna obveza

IREKS DOO kao društveno odgovorna firma temelji svoje poslovanje na jasnim načelima zaštite životne sredine i održivog razvoja. Kontinuirano poboljšavamo odnos prema okolini podizanjem svesti, stručnosti i kompetentnosti naših zaposlenih, koji svojim radom nezaobilazno utiču na kvalitet okoline i time direktno pridonose povećanju nivoa kvaliteta života kao temeljne vrednosti današnjeg društva.

Naša je vizija sprečavanje zagađenja kontinuiranim ispunjavanjem zakonskih zahteva

Uprava firme ovom Politikom upravljanja zaštitom životne sredine obvezuje se na poslovanje u skladu sa zakonskim zahtevima, u cilju očuvanja životne sredine te njegovog trajnog poboljšanja. Održavanje stalnog nadzora nad štetnim emisijama, zaštita voda, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada, odabir maksimalno ekološki prihvatljivih pakovanja i ostalih materijala, te podsticanje na racionalno korišćenje energije i prirodnih resursa glavne su odrednice smanjenja negativnog uticaja firme na životnu sredinu.

Misija

Proizvoditi maksimalno kvalitetno uz maksimalno očuvanje i brigu za životnu sredinu!

Briga o kvalitetu za nas završava tek nakon što kupac obradi naš proizvod i samo ako je potpuno zadovoljan našom robom i uslugama.