Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj ko je i sam siguran
Ireks
Srpski> KVALITET> Sigurnost sirovina

Kvalitet proizvoda počinje sa sirovinom

U IREKS-u se sve sirovine podvrgavaju intenzivnom nadzoru. Naša laboratorija za analizu ostataka posebno je zaslužna za pronalaženje najmanjih ostataka teških metala i pesticida.

Samo onaj koji koristi najbolje sirovine može proizvesti prvoklasne pekarske dodatke. Iz tog razloga, kvalitet i sigurnost svih komponenata koje se koriste u IREKS-u izuzetno su važni.

Sve se sirovine podvrgavaju intenzivnom i sistemskom nadzoru kvaliteta u našoj laboratoriji. Isti strogi kriterijumi primenjuju se na sirovine koje sami proizvodimo.

Da bismo ispunili ovaj zahtev, IREKS ima laboratoriju za ispitivanje hrane na lokacijama u celom svetu, no onaj u Kulmbachu poprilično je poseban:

Posredi je laboratorija za analizu ostataka, odnosno matarija u tragovima. Tehnička oprema i njene mogućnosti daleko prevazilaze zakonske propise i standarde koji uobičajeno važe unutar sektora. Opremljen najmodernijim uređajima i postupcima merenja, ova laboratorija omogućava nadzor svih sirovina uz visoku preciznost. U sirovinama se mogu pronaći vrlo male koncentracije teških metala i pesticida - do čak 1 grama na 1.000,00 tona sirovine.

To nam omogućava da još pažljivije odabiremo sirovine i koristimo proizvode najvišeg stepena čistoće - kako bi kupci IREKS-a mogli biti potpuno sigurni.