Iz prirode najbolje
Usluga -
izraz pravog partnerstva
Ireks

Sveobuhvatna usluga: uvek na raspolaganju

Potrošači IREKS-a imaju koristi od sveobuhvatnog paketa usluga. Zahvaljujući našoj jakoj terenskoj službi, globalnoj mreži partnerskih društava, atraktivnim kursevima i seminarima, kreativnim marketinškim i prodajnim koncepcijama, te višestrukoj podršci u svim pitanjima vezanima za pekarstvo, stojimo na raspolaganju pekarama širom sveta.

Zašto je optimalna briga za naše klijente tako važna?

Jer smo uvereni da su pekare koje su najbolje pripremljene za budućnost one koje

  • stalno imaju dobre ideje i tako dalje razvijaju svoj vlastiti profil.
  • imaju efikasne procese na raspolaganju.
  • proizvode i prodaju kvalitet.

Želimo da damo naš doprinos ovome. I zato IREKS svakodnevno stoji na raspolaganju potrošačima pružajući savete i pomoć – jer napredak je uvek veći kad se udruže snage!

Naš paket usluga: