Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj ko je i sam siguran
Ireks
Srpski> KVALITET> FSSC 22000-Sertifikat

FSSC: sistem bezbednosti hrane

IREKS je ispunio zahteve FSSC 2000 (Food Safety System Certification) i od 2015. godine našim klijentima i partnerima nudi samo proizvode najvišeg nivoa kvaliteta.

Na osnovu međunarodnih normi ISO 22000, FSSC je proširena dodatnim uslovima i kriterijumima i priznata u ovoj formi od strane GFSI (Global Food Safety Initiative). Dakle, FSSC je uporediv sa drugim standardima bezbednosti hrane, kao što su IFS i BRC.

Odgovarajući pristup za FSSC standard ili ISO 22000 je, međutim, drugačiji. Iako su IFS i BRC su proizvodi setrifikovani od strane maloprodajnog sektora, FSSC 22000 je kompletan sistem za upravljanje serfifikacijom.

Zahvaljujući ovom sveobuhvatnijem sistemu, možemo reagovati još bolje na zahteve međunarodne proizvodnje hrane i obezbediti korist krajnjim potrošačima, njegovom doslednom primenom.

Kontinuiranim razvojem naše serfifikacije IREKS jasno pokazuje da je konstantno angažovan u postizanju najvišeg kvaliteta proizvoda i bezbednosti hrane.

FSSC-22000-Sertifikat