Iz prirode najbolje
Dobrodošli
u svet IREKS-a
Ireks
Srpski> O NAMA> Zaštita podataka

Politika zaštite podataka

Poslednji put ažurirano: mart 2021.

Drago nam je što ste zainteresovani za naša preduzeća i naše proizvode i usluge i želeli bismo da nemate razloga za zabrinutost u pogledu zaštite Vaših ličnih podataka prilikom posete našim internet stranicama.

Zaštita Vaših podataka je od značaja za nas

Prema zaštiti Vaših ličnih podataka odnosimo se veoma ozbiljno. Smatramo da se poštovanje odredaba nemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka razume samo po sebi.

Želeli bismo da znate kada i koje podatke beležimo i obrađujemo i kako ih koristimo. Tehničke i organizacione mere preduzete su da bi se osiguralo da i mi i eksterni davaoci usluga poštujemo odredbe u vezi sa zaštitom podataka.

Lični podaci

Lični podaci su informacije o Vašem identitetu. Tu spadaju, na primer, pojedinosti kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa elektronske pošte.

Za upotrebu naših internet stranica, generalno, nije neophodno da se obelodanjuju lični podaci.

U izvesnim slučajevima, međutim, mi tražimo Vaše ime i adresu zajedno sa drugim pojedinostima, da bismo mogli da obezbedimo tražene usluge.

Isto važi, na primer, i za slanje informativnog materijala ili za odgovore na pojedinačna pitanja.

Mi ćemo to naglasiti na odgovarajući način, kad god bude potrebno.

Osim toga, mi beležimo, obrađujemo i koristimo samo one podatke koje nam Vi stavite na raspolaganje dobrovoljno ili automatski posredstvom upotrebe interneta (npr. kolačići, informacije od čitača veba).

Ukoliko koristite usluge, biće zabeleženi, obrađeni i upotrebljeni samo oni podaci koji su neophodni za izvršenje usluga.

Ukoliko nam bude potrebno više podataka od Vas, onda će to biti informacije date na dobrovoljnoj osnovi.

Lični podaci se beleže, obrađuju i koriste isključivo da bi se obezbedile tražene usluge ili podrška i da bi se osigurali naši vlastiti legitimni poslovni interesi.

Upotreba za preciziranu svrhu

Mi ćemo beležiti, obrađivati i koristiti lične podatke koje ste nam Vi stavili na raspolaganje onlajn, a za svrhu koja je saopštena isključivo Vama. Lični podaci neće biti prenošeni trećim licima bez Vaše saglasnosti.

Beleženje, obrada i korišćenje ličnih podataka, kao i njihovo prenošenje vladinim institucijama i organima koji imaju prava da primaju takve podatke, odvijaće se isključivo u okviru odgovarajućih zakona ili u meri u kojoj mi imamo zakonsku obavezu da to činimo, proisteklu iz sudskog naloga.

Svrha dodeljena ličnim podacima

Lične podatke koje nam Vi stavite na raspolaganje mi ćemo zabeležiti, obraditi i koristiti da bismo odgovorili na Vaše upite, da bismo obradili Vaše zahteve ili da bismo Vam obezbedili pristup određenim informacijama ili ponudama.

Da bismo održavali odnose sa klijentima, za nas ili za davaoca usluga kojeg mi angažujemo može, takođe, da bude neophodno da beležimo, obrađujemo i koristimo lične podatke da bismo Vas obavestili o ponudama za proizvode, korisne za Vaše delatnosti, ili da bismo izveli onlajn istraživanja kako bismo sebi obezbedili bolju poziciju za ispunjavanje zahteva naših klijenata.

Mi nećemo prodavati lične podatke trećim licima niti ćemo ih na bilo koji način stavljati u promet.

Bilteni

Ukoliko treba da Vam dostavljamo bilten i ukoliko ste se Vi registrovali za to, mi ćemo beležiti, obrađivati i koristiti samo one lične podatke i pojedinosti koji su nam dobrovoljno dati. Prilikom registracije za bilten, Vi ste dali svoju saglasnost za to. Svoju pretplatu na bilten možete da otkažete u bilo kom trenutku pomoću linka za otkazivanje pretplate koji se navodi na kraju svakog biltena.

Čim se budete registrovali za bilten, poslaćemo Vam e-mail za potvrđivanje. U tom e-mail-u naći ćete link za potvrđivanje svoje registracije. Tek posle klika na taj link, Vaši podaci će u odgovarajućoj meri biti korišćeni za reklamne i marketinške svrhe pomoću našeg biltena.

Kontakt / Obrazac za kontakt

Ukoliko nas budete kontaktirali posredstvom obrasca za kontakt, mi ćemo zabeležiti i obraditi one podatke koje Vi unesete na ekranu. Koristićemo te podatke da bismo obezbedili željene informacije ili da bismo izvršili usluge koje ste tražili, npr. usluge podrške i saveta u vezi sa našim portfolijom proizvoda.

Prostor sa zaštićenim pristupom u okviru registracije

Ukoliko na svojim internet stranicama obezbedimo prostor sa zaštićenim pristupom, a Vi se prijavite („ulogujete") i uđete u taj prostor, onda ćemo mi beležiti, obrađivati i koristiti Vaše lične podatke za praćenje i ocenu Vaših poseta, pri čemu podaci neće biti anonimni. Prilikom registracije Vi ste nam dali saglasnost za to. Ukoliko, u budućnosti, to više ne budete želeli, možete da deaktivirate ili naložite brisanje tog pristupa tako što ćete poslati odgovarajuću poruku na e-mail adresu navedenu pod navigacionom tačkom „Kontakt".

Period čuvanja podataka

Lični podaci koji su nam saopšteni putem naših internet stranica biće čuvani do ispunjenja svrhe za koju su nam podaci povereni. Ukoliko treba da budu ispunjeni rokovi prometa i zadržavanja po poreskom osnovu, onda period čuvanja za određene podatke može da bude i do 10 godina.

Nelični podaci koji se beleže automatski

Kada se koriste naše internet stranice, sledeći podaci se čuvaju iz organizacionih i tehničkih razloga: nazivi stranica kojima ste pristupili, naziv čitača web-a koji ste koristili i naziv vašeg operativnog sistema, datum i vreme pristupa, pretraživač koji ste koristili, nazivi preuzetih fajlova i Vaša IP adresa.

Mi ćemo ocenjivati te tehničke podatke anonimno i za statističke svrhe isključivo da bismo nastavili da dalje optimiziramo svoje prisustvo na internetu i da bismo mogli da osmislimo svoje internet usluge na još atraktivniji način. Ti anonimni podaci biće čuvani odvojeno od ličnih podataka, u zaštićenim sistemima, i iz njih neće moći da se izvode nikakvi zaključci u vezi sa pojedinim licem. Prema tome, Vaši lični podaci i Vaša privatnost zaštićeni su u svakom trenutku

Kolačići

a) Šta su zapravo kolačići?

Kolačići su kratke informacije koje ostanu sačuvane u Vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu kada se posećuju internet stranice, a koje se generalno koriste za efikasnije osmišljavanje internet stranica. Neki kolačići (privremeni kolačići - „Session Cookies") automatski se brišu kada se čitač web-a zatvori, dok se drugi (stalni kolačići - „Persistent Cookies" ili kodovi za praćenje) arhiviraju na odgovarajućem hardveru do određenog datuma ili dok se privremena memorija Vašeg čitača web-a ne isprazni i omogući nam da Vas identifikujemo kao ponovnog posetioca naših internet stranica. Većina internet čitača prihvata kolačiće automatski. Međutim, jednostavnim klikovima možete da izmenite parametre svog čitača web-a ukoliko ne želite da to bude tako. Detaljnije informacije o kolačićima mogu se pronaći na adresi aboutcookies ➚.

b) Zašto koristimo kolačiće?

Kolačiće koristimo:

  • da bismo mogli da garantujemo bezbedno internet okruženje
  • da bismo mogli da proveravamo učinak svog web site-a i unapredimo pogodnost za korisnike, kao i online iskustvo za svoje klijente.

Kolačiće ne koristimo da bismo pratili Vaše aktivnosti na internetu izvan internet stranica koje mi održavamo.

Vrste kolačića koje se navode u daljem tekstu koristimo da bismo mogli bolje da procenjujemo način na koji naši klijenti koriste naše online usluge, kao i da bolje konfigurišemo svoje usluge. Kao rezultat toga, mi možemo da prepoznamo, na primer, kada je proces previše složen i kada korisnici prekinu proces iz tog razloga. Sa tim saznanjem, postupci procesa mogu da se pojednostave i konfigurišu na način koji je većoj meri orijentisan prema klijentima.

c) Koje vrste kolačića postoje?

Vrsta kolačića Svrha
Privremeni kolačići Brišu se kada se čitač web-a zatvori. Služe za praćenje navigacije i vremena zadržavanja na internet stranicama, kao i da održavaju Vašu prijavu („login") aktivnom tokom sesije.
Kodovi za praćenje Ne sadrže nikakve lične podatke. Beleže podatke o tome odakle je vršeno pregledanje stranice, koji je pretraživač korišćen, koji link i koja ključna reč su izabrani i precizno određuju lokaciju korisnika u trenutku pregleda stranice. Beleži broj poseta, kao i trajanje prve, trenutne i prethodne posete. Ovi kolačići beleže samo posete internet stranicama koje mi održavamo i ne aktiviraju se tokom poseta drugim internet stranicama.

 

d) Da li ste saglasni sa našim kolačićima?

Mi Vam obezbeđujemo određene online mogućnosti koje bi trebalo da pomognu da Vaše posete našim internet stranicama budu što lagodnije. Međutim, te mogućnosti funkcionišu samo uz podršku kolačića. Ukoliko nastavite navigaciju na našim stranicama, saglasni ste da koristite te kolačiće. Svoju saglasnost možete da opozovete u bilo kom trenutku. Međutim, molimo Vas da ovde obratite pažnju na činjenicu da je, za nesmetanu navigaciju na našim internet stranicama, nekoliko „osnovnih" kolačića preko potrebno. Osim toga, mi koristimo te kolačiće samo da bismo proveravali efikasnost internet stranica i pratili broj poseta.

Integrisanje usluga i sadržaja trećih lica

Može se dogoditi da, u okviru ove online usluge, sadržaji trećih lica, kao što su video zapisi sa YouTube-a, Google mape, RSS dokumenti ili grafika, budu integrisani sa drugih internet stranica.

U tim slučajevima uvek se pretpostavlja da davaoci tih sadržaja (u daljem tekstu: „treća lica kao davaoci sadržaja") detektuju IP adresu korisnika. Jer, bez IP adrese, treća lica kao davaoci sadržaja ne bi mogla da pošalju sadržaje čitaču web-a određenog korisnika. Prema tome, za prezentaciju tih sadržaja neophodna je IP adresa.

Informacije o lokaciji veb servera

Obrada podataka koje dobijemo preko naših internet stranica obavlja se na serverima u Nemačkoj.

Bezbednost

Preduzeli smo tehničke i organizacione bezbednosne mere da bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, uništenja, manipulacije i neovlašćenog pristupa.

Izmene i dopune naših propisa o zaštiti podataka

Mi zadržavamo pravo da izmenimo svoje mere bezbednosti i zaštite podataka, ukoliko je to neophodno kao rezultat tehničkog razvoja. U tim slučajevima, mi ćemo, takođe, na odgovarajući način izmeniti svoje informacije o zaštiti podataka. Zato Vas molimo da poštujete relevantnu trenutnu verziju naše politike zaštite podataka.

Linkovi

Ukoliko koristite eksterne linkove koji su dostupni u okviru naših internet stranica, ti linkovi nisu pokriveni našom politikom zaštite podataka. Kada mi obezbeđujemo linkove, nastojimo da osiguramo da oni takođe budu u saglasnosti sa našim standardima zaštite podataka i bezbednosti. Međutim, mi nemamo uticaja na poštovanje propisa o zaštiti podataka i bezbednosti od strane drugih provajdera. Iz tog razloga, molimo Vas da se obavestite o politikama zaštite podataka dostupnim na internet stranicama drugih provajdera.

Pravo na informacije i pravo na prigovor (ugrožena prava)

Ukoliko imate pitanja u vezi sa beleženjem, obradom i korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane društva IREKS, rado ćemo Vam dostaviti informacije, besplatno i bez odlaganja, o Vašim memorisanim ličnim podacima. Ukoliko želite da se Vaši podaci koriguju, blokiraju ili izbrišu, ili u slučaju reklamacija ili zahteva za informacijama ili opštih pitanja na temu zaštite podataka, stojimo Vam na raspolaganju. U vezi s tim, molimo Vas da pišete na adresu IREKS GmbH, Lichtenfelser Str. 20, 95326 Kulmbach, veza: zaštita podataka, ili da nam pošaljete imejl na sledeću adresu: privacy(at)ireks.com.