Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj ko je i sam siguran
Ireks
Srpski> KVALITET> Kvalitet IREKS-a

Upravljanje kvalitetom u IREKS-u

IREKS DOO vodi brigu o kvalitetu i sigurnosti proizvoda u svim fazama razvoja, proizvodnje i prodaje odnosno distribucije. Temeljna smernica rada firme je proizvodnja visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda na osnovu sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP i na načelima upravljanja kvalitetom i zaštite okoline.

Upravljanje kvalitetom

Široka paleta proizvoda kao što su poboljšivači i mešavine za pekarske i poslastičarske proizvode, aditivi i mešavine za mesne prerađevine, prehrambene arome i boje, dodaci za stočnu hranu, mirisi i eterična ulja pod stalnim su nadzorom kvaliteta što nam omogućava da garantujemo vrhunske i sigurne proizvode.

Sistem HACCP IREKS AROMA

HACCP sistem uveden je i sertifikovan 2005 godine.

HACCP sistem predstavlja sisstemsku metodu prepoznavanja svih kritičnih tačaka u svakom koraku proizvodnog procesa te način njihove provere i nadzora kako bi se opasnosti za zdravstvenu sigurnost svele na najmanju moguću meru.

Sertifikat HACCP

Sertifikat ISO 9001:2008 IREKS AROMA

Sistem upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001 uveden je i sertifikovan 2001 godine kao vidljiv dokaz prihvatanja savremenih trendova, te dograđivan prema razvoju norme.

Cilj nam je stalno unapređivati i poboljšavati sve aspekte poslovne uspešnosti što je i definisano našom Politikom kvaliteta kao osnovnim dokumentom sistema upravljanja kvalitetom.

Sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 14001:2004 IREKS AROMA

Celokupan proces, od razvoja preko proizvodnje i distribucije, usklađen je sa sistemom upravljanja okolinom.

Održavanje stalnog nadzora nad štetnim emisijama, zaštita voda, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada, maksimalan odabir ekološki prihvatljivih materijala te podsticanje na racionalno korišćenje energije i prirodnih resursa glavne su odrednice sprečavanja zagađenja životne sredine i njegovog trajnog poboljšanja.

Sertifikat ISO 14001

Sistem HACCP IREKS DOO

HACCP sistem uveden je i sertifikovan 2015 godine.

HACCP sistem je u IREKS DOO Srbija uveden kako bi se opasnost po zdravstvenu bezbednost hrane svele na minimum.

Sertifikat HCCP IREKS DOO