Iz prirode najbolje
Raznolikost i užitak
uvek u novim dimenzijama
Ireks
Srpski> PROIZVODI> Stočna hrana> Arome za stočnu hranu

Arome za stočnu hranu

Stočna hrana ima svoju nutritivnu vrednost i karakterističnu aromu, što zavisi od kvaliteta, sastava i vrste upotrebljenih sirovina. Dobro uzimanje hrane tj. prehrana životinja bitan je kriterijum za razvoj životinja, pri čemu je značaj arome stočne hrane neosporan.

Problemi s uzimanjem hrane javljaju se kod mladih životinja, kao i u toku uzgoja pri prelasku s jedne na drugu hranu. Prelazak je posledica potreba životinja, kao i promene izvora sirovina, ali pri tome ne smemo podceniti izrazitu osetljivost životinja na miris i ukus, koja nam još uvek predstavlja zagonetku.

Moramo uzeti u obzir da životinje u svom prirodnom ambijentu imaju prilike oseti i uzimati drugačiju hranu, što je u intenzivnom uzgoju, najčešće u ograničenom prostoru, bitno izmenjeno. Čula mirisa i ukusa razvijene su i kod životinja u intenzivnom uzgoju, jer se genetske informacije prenose na nove potomke. Međutim, njima više nije na raspolaganju hrana karakterističnog prirodnog mirisa i ukusa.

Mi u IREKS-u razvijamo modele kako u potpunosti uključiti prirodne potencijale domaćih životinja, posebno čula mirisa i ukusa - arome i na taj način doprinijeti većoj radosti i zadovoljstvu uzimanja - konzumiranja hrane.

Zadovoljstvo konzumiranja hrane odražava se na ukupno psihološko i fiziološko raspoloženje životinje, što daje vrlo opipljive i pozitivne financijske učinke u uzgoju domaćih životinja.

 

Šta je aroma?

Poreklo karakterističnog ukusa i mirisa pojedine hrane treba tražiti u sadržaju karakterističnih aromatičnih supstanci, koje nastaju u prirodi u složenim procesima biosinteze i akumuliraju se u voću, povrću, cveću, začinskom i aromatičnom bilju, redovno kao sastojci eteričnih ulja.

Arome su koncentrisani preparati koji se dodaju prehrambenim proizvodima radi davanja ili dopunjavanja ukusa i mirisa.

Svrha aromatizovane hrane nije prikrivanje lošeg mirisa ili ukusa hrane (kako se to ponekad misli), već davanje hrani, odnosno vraćanje ili povećanje dela izgubljene arome, koju je ta hrana izgubila prilikom tehnološke obrade. Tako pripremljene arome su dakle smeše aromatičnih suspstanci, a stvorio ih je ljudski um.

 

Vrste aroma

Najčešća pitanja