Novo iz IREKS-a:
u toku sa svetskim aktuelnostima
Ireks

Kiselo testo i slad:
pravo rešenje i bogatstvo za pekare

Kiselo testo i IREKS-ovo pravilo umnožavanja

Znanje o proizvodnji, pripremanju i primeni kiselog testa se tokom hiljada godina prenosilo od pekara do pekara, sa oca na sina, da bi se vremenom sve više razvijalo i unapređivalo.

Kisela testa su odmah detaljno proučena u IREKS-u i za pekare su pripremljene preporuke za njihovu primenu.

Najpoznatije IREKS-ovo pravilo umnožavanja uključuje razmnožavanje bakterija iz kiselog testa koje postavlja u vezu s vremenom odmaranja u fazama pripreme kiselog testa: „Količina brašna u pojedinim fazama kiselog testa deli se s brojem sati odmaranja u toj fazi. To osigurava količinu brašna prethodne faze kiselog testa."

REKS-ovo pravilo umnožavanja omogućuje da se veličina i sastav faze kiselog testa uvek dovedu u tačan odnos s odgovarajućim vremenom odmaranja. Kao partner mnogih pekara, IREKS je od samih početaka imao važnu savetodavnu ulogu u pekarskom sektoru.

Uvođenjem proizvoda FERTIGSAUER za proizvodnju hlebova koji sadrže raž pomoću direktne ili kombinovane metode pripreme testa, postavljeni su temelji upotrebe kiselih testa još 1930. godine.